Mateřská škola Šumice

Nejnovější aktualita

18.09.2019
Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na podzimní tvoření, které se koná v úterý 24.9.2019 od 15:00 hod. na školní zahradě. Připravte si, prosím, přírodniny a náměty na tvoření. MŠ nachystá nůžky, lepidla, tavnou pistoli.. Těšíme se na Vás :)
více informací

O nás

Motto: Robert Fulghum: ,,Žij vyrovnaně - trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a tancuj a hraj si a pracuj. Všechno, co potřebuji znát o tom jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské škole."

Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy v Šumicích.

MŠ je příspěvková organizace, zřizovatelem je obec Šumice. Nachází se v klidném prostředí naší obce mezi zástavbou rodinných domů. Byla otevřena na podzim r. 1977. V současné době má kapacitu 56 dětí. Provoz mateřské školy je od 6.15 do 16.15 hod. Školné - úplata za vzdělávání v mateřské škole je 300 Kč za měsíc. Děti předškolního věku a děti s odkladem školní docházky úplatu neplatí.

Celodenní stravné: děti od 3 – 6 let: 30 Kč; děti od 6 let – 33 Kč

Děti jsou rozděleny do dvou oddělení:

 • 1. oddělení – Koťátka – mladší děti
 • 2. oddělení – Sluníčka – starší děti a děti s odloženou školní docházkou.

Výchovně vzdělávací program dětem zajišťují 4 kvalifikované pedagogické pracovnice.

Strava je zajištěna dle zásad zdravé výživy.

S dětmi pracujeme podle Rámcově vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání.

Ve vzdělávání dětí se zaměřujeme na:

 • vytváření zdravých životních návyků a postojů, osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody a pohody duševní
 • rozvíjení kladného vztahu ke svému prostředí a přírodě
 • vytváření podmínek pro celkový rozvoj dítěte po stránce tělesné, rozumové, mravní, pracovní a estetické, jako předpoklad úspěšného startu do základní školy
 • rozvíjení a podporování kladného vztahu ke zpěvu a k pohybovým aktivitám.
 • snahou všech zaměstnanců školky je, aby se dítě v mateřské škole cítilo spokojené a šťastné.

Aktivity MŠ:

Kromě standardních činností nabízíme i množství jiných aktivit, které se organizují v průběhu celého roku, např.:

 • divadelní představení 
 • oslavy různých svátků (Mikuláš, Vánoce, karneval, Svátek maminek, Den tatínků, Den dětí s hasiči, pasování předškoláků na školáky,..)
 • návštěva předškoláků ve škole, školáků v MŠ
 • různé výlety
 • předplavecký výcvik
 • tvoření (podzimní, vánoční jarmark, velikonoční)
 • barevný týden
 • fotografování dětí 

Fotogalerie