Mateřská škola Šumice

Zápis do mateřské školy na školní rok 2020/2021 12.03.2020

Zápis do mateřské školy na školní rok 2020/2021

Zápis k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole v Šumicích na školní rok  2020 - 2021 proběhne v pondělí 4. května v oddělení Koťátek dopoledne v době od 10:00 - 11:30 a odpoledne od 15:00 - 16:00 hod. Zapisují se děti, které nastoupí do MŠ v září nebo v průběhu školního roku. 

Postup zápisu:

* v mateřské škole si ve dnech od 1. 4. - 17. 4. vyzvednou rodiče žádost o přijetí dítěte do MŠ, žádost bude k dispozici v oddělení Koťátek

* při převzetí žádosti přidělí ředitelka MŠ každému žadateli registrační číslo a seznámí rodiče s tímto registračním číslem

* s dítětem přijdou rodiče 4. května k zápisu do mateřské školy, v době od 10:00 - 11:30 hod.  nebo odpoledne od 15:00 - 16:00 ; přinesou sebou vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost, rodný list dítěte  a občanský průkaz rodiče. Dítě, které nově zahájí docházku v posledním povinném roce předškolního vzdělávání nemusí být očkováno

* vyjádřit ke spisu dítěte / doplnit informace, apod./ mohou rodiče 6. května v době od 13 – 16 hod

  * s kritérii přijímání dětí se můžete předem seznámit na stránkách MŠ/ pro rodiče – Vnitřní směrnice o přijímání do mateřské školy/.

* rozhodnutí o přijetí bude vydáno do 4. června a následně bude připraveno k vyzvednutí u ředitelky mateřské školy

* v MŠ bude  zveřejněný seznam uchazečů pod registračním číslem s výsledkem přijímacího řízení každého uchazeče, seznam bude také na stránkách mateřské školy a OÚ Šumice.

* zápis je povinný pro děti, které do 31. 8. 2020 dovrší věku 5 let /pokud ještě do mateřské školy nedocházejí/.

Veškeré informace, které mateřské škole v souvislosti se zápisem sdělíte, jsou vyžadovány na základě zákonů a jsou důvěrné.

Na případné dotazy rádi odpovíme.

 

                                                                           Těšíme se na Vás!