Mateřská škola Šumice

Oznámení o obnovení provozu mateřské školy 05.05.2020

Oznámení o obnovení provozu mateřské školy
Oznámení o obnovení provozu mateřské školy.
V souvislosti s rozvolňováním omezujících opatření, které oznámila vláda ČR a po dohodě se zřizovatelem MŠ Šumice, bude obnoven provoz MŠ za přísných hygienických a organizačních podmínek.
Od pondělí 11. května – 15. května bude provoz v omezeném režimu pro děti zaměstnaných rodičů nebo samoživitelů a dětí v povinném předškolním vzdělávání. Od pondělí 18. května bude otevřena v plném režimu a kapacitě MŠ pro všechny děti. Provoz mateřské školy se do konce školního roku 2019 – 2020 musí řídit metodikou vydanou MŠMT a MZČR.                
 Prosíme rodiče o dodržování následujících pravidel a opatření: 
1. Při příchodu do areálu MŠ, minimalizovat shromažďování osob, pro všechny osoby platí povinnost nošení roušky, či jiné zakrytí nosu a úst.
2. Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a pouze po nezbytně nutnou dobu ( předání a vyzvednutí dítěte).
3. Děti a zaměstnanci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí ( pedagogové dle vlastního uvážení).
4. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID – 19 ( zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školky vstoupit.  Žádáme rodiče, aby do školky vodili pouze zdravé děti!
5. Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19, budou kontaktováni rodiče a vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte.
6. Při prvním nástupu dítěte do MŠ předloží zákonný zástupce čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými faktory ( je ke stažení pod hlavním menu Pro rodiče, nebo k vyzvednutí v MŠ), bez podepsaného tohoto prohlášení nemůže p. uč. dítě přijmout.
7. Pokud se rodiče dětí navštěvující školku v povinném předškolním vzdělávání rozhodnou, že jejich dítě nebude školku navštěvovat, oznámí tuto skutečnost ředitelce MŠ, nemusí podepisovat omluvenku, jejich absence bude omluvena.
8. Prosíme rodiče, aby dětem nedávali do školky vlastní hračky ani plyšáky.
9. Do batůžku nebo do skříňky dejte dětem jednu látkovou nebo jednorázovou roušku. (Rouška musí být zabalena v sáčku).
10. Pokud dáváte dětem ráno vlastní snídani, dávejte ji prosím do krabičky, nikoliv volně do ruky.
 
Soubor hygienických pokynů najdete na webových stránkách MŠMT.
 
Děkujeme za pochopení a zejména za dodržování těchto pravidel a těšíme se na setkání ve školce.