Mateřská škola Šumice

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Šumice pro školní rok 2020 - 2021 26.05.2020

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Šumice pro školní rok 2020 - 2021

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Šumice pro školní rok 2020 - 2021

Ředitelka Mateřské školy v Šumicích rozhodla v souladu s § 34 ,§ 165 odst. 2 písmeno b/ a § 183 odst. 2 zákona č.561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání /školský zákon /,ve znění pozdějších předpisů a vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Šumice.
 
 
 

Seznam žadatelů

Registrační číslo   Výsledek řízení           registrační číslo          výsledek řízení

         1                       přijat/a                                 13                              přijat/a   
         2                       přijat/a                                 14                              přijat/a
         3                       přijat/a                                 15                              přijat/a
         4                       přijat/a                                 16                              přijat/a
         5                       přijat/a                                 17                              přijat/a
         6                       přijat/a                                 18                              přijat/a
         7                       přijat/a                                 19                              přijat/a
         8                       přijat/a                                 20                              přijat/a
         9                       přijat/a                                 21                              přijat/a
         10                     přijat/a                                 22                              přijat/a
         11                     přijat/a                                 23                              přijat/a
         12                     přijat/a
 
 
 
V Šumicích 25. 5. 2020       
 
                                                                             Jitka Velecká                                                                   
                                                                                   ředitelka mateřské školy
 

Rozhodnutí o přijetí si prosím vyzvedněte v mateřské škole v oddělení Koťátek do pátku 12.června.

Ostatní aktuality