Mateřská škola Šumice

Žádost o úlevu na dani za školkovné 15.01.2021

Žádost o úlevu na dani za školkovné

Vážení rodiče,

dle zákona o daních z příjmu má zákonný zástupce dítěte možnost odečíst si z daní za rok 2020 uhrazené školné v předškolním zařízení. 

Do celkových nákladů na mateřskou školu se nezapočítává placená strava za dítě.

Pokud budete tuto slevu uplatňovat, vyplňte připravený formulář / jméno a příjmení rodiče, který slevu uplatní; jméno,  příjmení a datum narození dítěte / a odevzdejte ve svých třídách. Celkovou zaplacenou částku a datum vyplní MŠ.

Formulář k vyplnění naleznete zde v souborech ke stažení. 

 

Soubory ke stažení