Mateřská škola Šumice

Zápis do mateřské školy na školní rok 2021/2022 17.04.2021

Zápis do mateřské školy na školní rok 2021/2022

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 bude zápis do mateřské školy probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců, v souladu s právními předpisy.

V Mateřské škole Šumice se uskuteční zápis od 3. 5. – 14. 5. 2021.

Postup zápisu:

1.Vytiskněte si žádost o přijetí dítěte / viz web. stránky MŠ - hlavní menu Pro rodiče.

2.Vyplňte a podepište / je důležité vyplnit správnou emailovou adresu, na kterou Vám bude zasláno registrační číslo Vaší žádosti.

Pokud z vážných zdravotních důvodů nemůžete navštívit s dítětem lékaře je potřeba doložit očkování dítěte: zákonný zástupce/ rodič/ napíše:

* prohlášení,že je dítě řádně očkované

* doloží kopii očkovacího průkazu. Tato skutečnost neplatí u dětí v posledním povinném předškolním vzdělávání.

3. Doložte kopii rodného listu dítěte.

4. Podepsanou a vyplněnou žádost, kopii rodného listu pošlete v době od 3.5. - 14. 5. 2021 do mateřské školy.

Možnosti jsou:

· Poštou na adresu mateřské školy / Mateřská škola Šumice, 687 31 Šumice 470.

· Datovou schránkou / identifikátor datové schránky: e6fif22.

· Digitálně podepsanou mailem.

· Osobně vhozením do poštovní schránky u schodiště před vstupem do budovy kuchyně mateřské školy

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude zveřejněno na seznamu uchazečů pod registračním číslem Vaší žádosti na stránkách MŠ a na stránkách OÚ Šumice po skončení správního řízení.

V případě potřeby pište na email mssumice@tiscali.cz nebo volejte na číslo 736 503 908.

Těšíme se na Vás i na Vaše děti.

Ostatní aktuality