Mateřská škola Šumice

Informace ohledně čipů pro rodiče dětí, které odchází do 1. třídy ZŠ 27.06.2022

Informace ohledně čipů pro rodiče dětí, které odchází do 1. třídy ZŠ

Žádáme rodiče dětí, které odcházejí do 1. třídy ZŠ, aby v poslední den docházky ve školce nezapomněli vrátit bezpečnostní čip. 

Při odvezdání čipů rodiče obdrží zpět zálohu, kterou zaplatili. Pokud tak rodiče neučiní, bude čip vyřazen z databáze. Zákonnému zástupci v tomto případě nebude záloha vrácena.

Děkujeme

Ostatní aktuality