Mateřská škola Šumice

Zápis do mateřské školy od školního roku 2016 - 2017 17.03.2016

Zápis nových dětí do mateřské školy od školního roku 2016 - 2017 proběhne v úterý 19.dubna v oddělení Koťátek v době od 10:00 - 11:30, odpoledne od 15:00 -16:00 hod. Zapisují se děti, které nastoupí v září, ale i v průběhu školního roku.

Postup zápisu:

* v mateřské škole si ve dnech 4.4. - 8.4. vyzvednou rodiče žádost o přijetí dítěte do MŠ, žádost bude k dispozici v oddělení Koťátek

* při převzetí žádosti bude přiděleno každému žadateli registrační číslo

* s dítětem přijdou rodiče 19. dubna do mateřské školy v době od 11:00 - 11:30 nebo odpoledne od 15:00 - 16:00 hod; přinesou sebou vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost, rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče

* žádost doručena po termínu bude také přijata, ale vyřízena bude až po vyřízení všech předchozích žádostí

* vyjádřit ke spisu dítěte / doplnit informace, apod/ mohou rodiče 2. května v době od 14:00 - 16:00 hod

* s kritérii přijímání se můžete předem seznámit na stránkách MŠ /pro rodiče/

* rozhodnutí o přijetí bude vydáno do 19.května a následně připraveno k vyzvednutí u ředitelky mateřské školy

* téhož dne bude v MŠ zveřejněný seznam dětí pod registračním číslem s výsledkem přijímacího řízení, seznam bude také na stránkách mateřské školy

* veškeré informace, které  v souvislosti se zápisem sdělíte, jsou vyžadovány na základě zákona a jsou důvěrné.

Na případné dotazy rádi odpovíme.

Těšíme se na Vás i na Vaše děti!