Mateřská škola Šumice

Nejnovější aktualita

14.10.2019
Vážení rodiče, v týdnu od 21.října - 25.října budeme mít v mateřské škole ,, barevný týden v barvách podzimu". Připravte prosím dětem oblečení v odpovídající barvě či odstínech. Děkujeme :) Pondělí - zelená barva Úterý - žlutá barva Středa - oranžová barva Čtvrtek - červená barva Pátek - hně...
více informací

O nás

Motto: Robert Fulghum: ,,Žij vyrovnaně - trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a tancuj a hraj si a pracuj. Všechno, co potřebuji znát o tom jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské škole."

Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy v Šumicích.

MŠ je příspěvková organizace, zřizovatelem je obec Šumice. Nachází se v klidném prostředí naší obce mezi zástavbou rodinných domů. Byla otevřena na podzim r. 1977. V současné době má kapacitu 56 dětí. Provoz mateřské školy je od 6.15 do 16.15 hod. Školné - úplata za vzdělávání v mateřské škole je 300 Kč za měsíc. Děti předškolního věku a děti s odkladem školní docházky úplatu neplatí.

Celodenní stravné: děti od 3 – 6 let: 30 Kč; děti od 6 let – 33 Kč

Děti jsou rozděleny do dvou oddělení:

 • 1. oddělení – Koťátka – mladší děti
 • 2. oddělení – Sluníčka – starší děti a děti s odloženou školní docházkou.

Výchovně vzdělávací program dětem zajišťují 4 kvalifikované pedagogické pracovnice.

Strava je zajištěna dle zásad zdravé výživy.

S dětmi pracujeme podle Rámcově vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání.

Kontakty:

telefon: 736 503 907 - kancelář (možnost omlouvání), 736 503 908 - ředitelna
E-mail: mssumice@tiscali.cz

Ve vzdělávání dětí se zaměřujeme na:

 • vytváření zdravých životních návyků a postojů, osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody a pohody duševní
 • rozvíjení kladného vztahu ke svému prostředí a přírodě
 • vytváření podmínek pro celkový rozvoj dítěte po stránce tělesné, rozumové, mravní, pracovní a estetické, jako předpoklad úspěšného startu do základní školy
 • rozvíjení a podporování kladného vztahu ke zpěvu a k pohybovým aktivitám.
 • snahou všech zaměstnanců školky je, aby se dítě v mateřské škole cítilo spokojené a šťastné.

Aktivity MŠ:

Kromě standardních činností nabízíme i množství jiných aktivit, které se organizují v průběhu celého roku, např.:

 • divadelní představení 
 • oslavy různých svátků (Mikuláš, Vánoce, karneval, Svátek maminek, Den tatínků, Den dětí s hasiči, pasování předškoláků na školáky,..)
 • návštěva předškoláků ve škole, školáků v MŠ
 • různé výlety
 • předplavecký výcvik
 • tvoření (podzimní, vánoční jarmark, velikonoční)
 • barevný týden
 • fotografování dětí 

Fotogalerie