Mateřská škola Šumice

Nejnovější aktualita

26.05.2020
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Šumice pro školní rok 2020 - 2021 Ředitelka Mateřské školy v Šumicích rozhodla v souladu s § 34 ,§ 165 odst. 2 písmeno b/ a § 183 odst. 2 zákona č.561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání /...
více informací