Mateřská škola Šumice

Nejnovější aktualita

12.11.2019
Ve středu 20.11. jedou děti od Sluníček do Uh. Brodu na divadelní představení - ,,Maková panenka a motýl Emanuel". Vstupné 60 Kč. Prosíme, přiveďte děti nejpozději do 8:00 hodin do MŠ. Děkujeme :)
více informací

 

Realizace projektu OPVVV

Číslo výzvy: 02_18_063

Název projektu: Šablony II pro MŠ Šumice

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012035

Rozpočet projektu: 439 402,00 Kč

Termín realizace: 1.2.2019 – 30.6.2020 

Projekt je zaměřen na personální podporu dětí (školní asistent). Hlavním cílem je zvýšení kvality předškolního vzdělávání dětí, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.